Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 21 februari 2017

Idén om att även pappor kan uppleva förlossningsdepression är relativt ny och studiens huvudförfattare säger att en ökad medvetenhet kring problemet är ett kritiskt första steg.

Ökad medvetenhet i kombination med screening skulle kunna bidra till att läkare kan fånga symtom på depression hos nyblivna pappor och därmed kunna behandla dem i god tid.

I denna studie har forskare intervjuat drygt 3500 blivande pappor från Nya Zeeland om deras psykiska hälsa. Deras symptom rankades sedan med en screeningmetod som också används bland kvinnor som fött barn (Edingburgh Postnatal Depression Scale.)

Därför blir nyblivna pappor deprimerade

Studiens resultat avslöjade ett flertal orsaker i samband med att män upplever depression efter att deras barn kommit till världen. Det kunde handla om dålig hälsa, att de inte längre är i en relation med barnets mamma, att de är arbetslösa samt att de redan har en historia av depression.

Förlossningsdepression är fortfarande betydligt mindre vanligt bland män än bland kvinnor. Det uppskattas att omkring 14 procent av alla kvinnor upplever depression efter födseln, med symtom som ilska och ångest alternativt hopplöshet och problem med att fästa sig till bebisen.

20 procent av de kvinnor som drabbas av förlossningsdepression rapporterade in självmordstankar enligt en studie som publicerades i JAMA Psychiatry 2013.

Olika anledningar till förlossningsdepression

Då män inte har samma hormonella berg-och-dalbana är det svårare för forskare att förstå vad som framkallar deras symtom.

En studie från University of York fann att fäder uttryckte allmänna skuldkänslor över att inte kunna stödja sin partner medan de var på jobbet.

Tidigare forskning har också sett att män som inte spenderar lika mycket tid hemma upplever att de inte får lika mycket ”belöning för sitt föräldraskap” – som ett leende från deras nyfödda. Det i sin tur kan alltså förvärra symtomen på depression.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 21 februari 2017