Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 mars 2017

Färsk statistik från Socialstyrelsen år 2015 visar att 25,4 procent av kvinnor som skrivs in till mödravården är överviktiga och 13,6 procent lider av fetma.

– Det är en oroväckande trend att kvinnornas BMI stiger. Särskilt syns det att fetman, då man har ett BMI över 30, går upp. Högt BMI ökar riskerna för modern och barnet under graviditeten och förlossning, så den här utvecklingen är en av de största utmaningarna för vården, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Fler och fler kejsarsnitt

Samma rapport visar att allt fler förlossningar utförs med kejsarsnitt i Sverige. Totalt i landet var 17 procent av förlossningar via kejsarsnitt 2015, en stor ökning sedan 1970-talet då andelen var 5 procent.

Fler kejsarsnitt beror på att kvinnor har just högre BMI idag men även att kvinnor är äldre när de föder barn, och att majoriteten av svåra förlossningar, som när barnet ligger i säte eller mamman väntar tvillingar, sker med kejsarsnitt.

Flest kejsarsnitt, både akut och planerade utförs i Stockholm där statistiken ligger på 21,8 procent. Men Stockholm toppar fler listor enligt Socialstyrelsens rapport.

Stockholm på alla topplistor

Allvarliga bristningar vid förlossning som ger skador på ändtarmsmuskeln minskar långsamt i Sverige från 7 procent 2004 till 5,3 procent 2015. Men det syns stora skillnader i landet. I Stockholm sker flest skador (7,3 procent) och i Norrbotten minst (2,4 procent).

– Det kan finnas flera förklaringar till varför det ser olika ut, bland annat hur bra man är på att upptäcka skador. Samtidigt borde det inte vara så stora skillnader i landet, och förhoppningen är att de sjukhus som har en hög andel bristningar kan analysera sina siffror och utifrån detta arbeta för att minska dem, säger Olof Stephansson.

Mer från Socialstyrelsens rapport:

  1. Medelvårdtiden efter förlossning fortsätter att minska i landet. 2015 var genomsnittet 1,8 dygn efter vaginal förlossning och 3 dygn efter kejsarsnitt.
  2. Rökning bland blivande mödrar fortsätter minska. Störst är minskningen hos tonårsmödrar.
  3. Snittåldern för förstföderskor ökar. I landet är snittåldern 28,6 år och äldst är mödrar i Stockholm där snittåldern är 30,1.
  4. Andel kvinnor som får ryggbedövning ökar från 28,5 procent 2005 till 35 procent 2015. För förstföderskor varierar det stort i landet. 37,5 procent får bedövning i Skåne jämfört med hela 66,1 procent i Västmanland.
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 21 mars 2017