Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 6 mars 2017

Inklipp av Streptococcus pneumoniae och svart kol från den aktuella studien.

En av de främsta beståndsdelarna i luftföroreningar är svart kol, en partikel som bildas när fossila bränslen används. Forskare i England visar nu att denna partikel kan påverka bakterier som orsakar luftvägsinfektioner och spä på antibiotikaresistens.

Studien har fokuserat på Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae som orsakar luftvägsinfektioner. Resultaten visar att svart kol förändrar hur dessa bakterier växer och förökar sig i kolonier vilket påverkar hur de överlever längs luftvägens barriär.

Svart kol visade sig även öka spridning av streptokocker från näsan till lägre luftvägar, ett viktigt steg i sjukdomsutveckling.

Dessutom ökar bakteriernas resistens mot antibiotika, särskilt streptokockernas resistens mot penicillin, som är första linjens behandling vid bakteriell lunginflammation.

Megastäder – ett hot mot människors hälsa

Världshälsoorganisationen har redan klassat luftföroreningar som den största och viktigaste miljöfaktorn som hotar människors hälsa. Det uppskattas att minst 7 miljoner dödsfall varje år orsakas av luftförorening, det motsvarar ungefär en åttondel av alla dödsfall i världen.

Städer med över tio miljoner invånare, så kallade megastäder, med extrema nivåer av luftföroreningar, utgör därför ett stort hot för människans hälsa menar forskare bakom studien.

År 2015 räknades 36 städer som megastäder. Bland andra Tokyo, Seoul, New York, Mumbai och Shanghai. År 2030 förutspår Förenta Nationerna att 41 städer i världen kan klassas som megastäder.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 6 mars 2017