Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 1 mars 2017
Kvinna gungar på en gunga på en lekplats.

Sjukskrivning på grund av psykiatriska diagnoser är vanligast i åldern 30–49 år. Statistik visar att under fem år, mellan åren 2010 och 2015, var ökningstakten 88,7 procent på psykiatriska diagnoser som orsak till sjukskrivning i Västernorrland.

Enligt försäkringskassans siffror är ökningstakten störst i Sollefteå med 123,4 procent.

Kvinnor är mer sjukskrivna än män och framför allt kvinnor som jobbar i hemtjänst, äldreomsorg, skola och sjukvård har en mycket högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa än andra grupper.

Av sjukfallen som gick till sjukskrivning i Västernorrland i fjol berodde 38 procent på psykiatriska diagnoser.

Enligt Ewa Eriksson, kurator på Gillebergets hälsocentral i Sundsvall har antalet patienter ökat kraftigt men resurserna har inte ökat på motsvarande sätt. Det meddelar hon till Sveriges Radio.

Hon berättar även att det är primärvården som har uppdraget att vara den första linjens psykiatri och ta hand om patienter med lindriga till medelsvåra besvär.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 28 februari 2017, senast uppdaterad 1 mars 2017