Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 februari 2017

Trenden för antibiotikaförsäljning pekar nedåt och minskade totalt med 1,6 procent under 2016 jämfört med året innan. Men för barn mellan 0-6 år och 7-19 år ökade försäljningen med 4,5 procent respektive 1,5 procent enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Malin Grape är enhetschef vid Folkhälsomyndigheten förklarar varför antibiotika till barn är ett problemområde som Folkhälsomyndigheten tar på stort allvar.

Är risken för att antibiotikaresistens utvecklas större hos barn än andra åldersgrupper?

– Nej det kan man inte säga. Det finns vad jag känner till inte någon forskning som tyder på det. Däremot ser vi att barn och äldre är de åldersgrupper som använder mest antibiotika varför vi bevakar dem noggrannare och arbetar för att antibiotika skrivs ut på rätt sätt, förklarar Malin Grape.

Malin Grape, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Att ett barn behandlas ofta med antibiotika behöver heller inte innebära en större risk för att resistens utvecklas menar Malin Grape.

– Det är egentligen inte fråga om en fara på personnivå eftersom det är bakterierna som blir resistenta inte människor och detta gäller oavsett om man är barn eller vuxen. Det vi är intresserade av är en kollektiv aspekt, ju mer antibiotika som används i befolkningen desto större risk att bakterier blir resistenta.

Orsaken till den ökade försäljningen av antibiotika till barn var framförallt för luftvägsinfektioner. Men just denna typ av antibiotika är inte speciellt hotad av resistens jämfört med andra.

– Anledningen att vi tittar speciellt på luftvägsinfektioner är att där förekommer mycket onödig förskrivning av antibiotika så där finns mycket att ta av om man vill minska användandet av antibiotika i samhället. Det beror framförallt på att det kan vara svårt att snabbt ställa diagnos vid luftvägsinfektion. Det kan också handla om att läkaren har bråttom eller patienten driver på att den vill ha antibiotika och det kan vara svårt att förklara varför det inte är lämpligt, säger Malin Grape.

Kan skippa antibiotika även vid bakterieinfektion

Just nu är det hög säsong för luftvägsinfektioner men det är inte en anledning att ge ditt barn antibiotika. Bara bakterieinfektioner ska behandlas med antibiotika inte virus. Men även enklare bakterieinfektioner behöver inte alltid behandlas med antibiotika menar Malin Grape.

– I vissa fall gör en antibiotikakur bara att sjukdomstiden förkortas med en eller en halv dag och då kan det ofta vara bättre att avstå eller avvakta infektionens utveckling, avslutar Malin Grape.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 februari 2017