Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 26 september 2016

Fler studenter får godkänt med könsneutralt kursmaterial

Vid KTH uppmärksammades en onlinekurs om programmering då det visade sig att 10% färre kvinnor tog sig igenom hela kursen än män. Denna tendens stämde inte överens med andra kurser på KTH.

Då bestämde sig forskare för att ändra kursmaterialet med fler allmängiltiga exempel och könsneutrala formuleringar.

Det gjorde susen. Fler kvinnor och män klarade utbildningen. Resultaten är nu publicerade i en vetenskaplig artikel i tidskriften Computer Science Education.

Forskarna bakom studien tror att det beror på att materialet blir mer inbjudande om det är könsneutralt. Det ger studenten möjlighet att sätta sig själv i sammanhanget för att bättre ta åt sig kunskapen på lång sikt.

Konsekvenser för könsbalansen inom yrket

Resultaten kan dessutom ha större konsekvenser för yrkesområdet. När fler kvinnor såväl som män får godkänt ökar genomströmningen. Det kan göra att fler väljer att fortsätta utbilda sig inom IT och möjligtvis förändra könsbalansen inom yrket.

­– En positiv upplevelse av en introducerande programmeringskurs ökar sannolikheten att studenter fortsätter att ta kurser inom området. Om vi når fler så ökar sannolikheten för att intaget blir mer heterogent och att yrkeskåren därmed till större del reflekterar samhället i stort, säger Maria Svedin, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

De ser nu positivt på att utöka metoden till fler kurser på KTH och andra universitet, speciellt i teknikorienterade utbildningar.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 26 september 2016