Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 8 november 2016

Forskare har skannat mer än 900 personers hjärnor där resultaten visar att känslor av förlust och låg självkänsla är knutna till en väl fungerande orbitofrontal cortex – en region i hjärnan som bestämmer förväntan och beslutsfattande.

– Med en kombination av mycket data som vi samlat in från hela världen samt nya metoder har vi kunnat lokalisera rötterna av depression. Detta bör öppna upp för nya möjligheter för bättre terapeutiska behandlingar inom en snar framtid för denna fruktansvärda sjukdom, säger psykolog Jianfeng Feng från University of Warwick i England och Fudan University i Kina.

För att isolera hjärnans mekanismer som är involverade i depression, rekryterade Jianfeng Feng ett team på 909 personer i Kina som senare deltog i en MRI.

I denna grupp hade 421 personer fått diagnosen, depression. Resterande deltagare fungerade enbart som en kontrollgrupp.

Skanningen visade att depression är relaterat till den neurala aktiviteten av två olika partier i orbitofrontal cortex (OFX), den mediala OFC och lateral OFC.

Svag koppling mellan positivitet och minne

Den mediala OFC aktiveras när vi får belöning, med andra ord, när något bra händer.

Men forskarna fann att deltagarna med depression visade svagare neurala kopplingar mellan den mediala OFC och hjärnans minnessystem i hippocampus.

Det är ännu inte klart vad det utlöser för följder, men det kan vara så att personer med depression har svårare att få tillgång till glada och positiva minnen, menar forskarna.

Patienterna med depression visade även på starka neurala kopplingar runt lateral OFC, som arbetar med bearbetning av icke-belönade resultat, såsom straff.

Pojke tittar ner i golvet.

Allt detta tyder på att den ökade hjärnaktivitet runt lateral OFC kan göra så att personer med depression har lättare att återuppleva negativa erfarenheter och därför svårare att tycka gott om sig själva.

En bättre förståelse för de underliggande fysiska orsakerna till depression kan göra en enorm skillnad i hur människan bekämpar sjukdomen, eftersom den nuvarande behandlingsmetoden – att testa olika läkemedel tills något funkar – inte är effektivt nog.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 oktober 2016, senast uppdaterad 8 november 2016