Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 februari 2017

Bland 8-åriga pojkar i Sverige har andelen med övervikt och fetma minskat till de lägsta nivåerna sedan tidigt 1990-tal.

– Att det planat ut har man sett förut, men nu ser vi tydligt att både medel-BMI och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner, säger Maria Bygdell, forskare och doktorand inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Forskningen bygger på data från studien BMI Epidemiology Study i Göteborg, med detaljerade uppgifter från skolhälsovården om längd och vikt på barn födda från 1946 och framåt.

Klar nedgång

Efter toppnoteringen hos pojkar födda 1991, där 22,6 procent hade övervikt eller fetma vid 8 års ålder, sjönk BMI-talen successivt. I gruppen pojkar födda 2006 hade 19,4 procent övervikt eller fetma det åt de fyllde 8 år.

– Sänkningen syns tydligt och det är glädjande. Det är faktiskt en trend som har brutits. Men man kan inte säga att det på något sätt går att blåsa faran över. Det är fortfarande väldigt höga nivåer, motsvarande dem vi hade före den högsta nivån, säger Maria Bygdell.

Forskarna valde denna gång att studera pojkar. Tanken är att sedan göra motsvarande studie på flickor.

Om man bara ser till andelen med fetma så sjönk nivåerna från 9,3 procent i gruppen 8-åriga pojkar födda 1002, till 7,6 procent bland 8-åriga pojkar födda 2006.

– Jag kan inte säga vad det beror på utifrån de data vi har, det finns inga förklarande faktorer i vårt underlag. Det kan handla om ökat medvetande om riskerna med övervikt och fetma även hos barn, men det är bara spekulationer. Och man måste ändå fortsätta att jobba för att minska andelen med övervikt och fetma.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 februari 2017