Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 13 september 2016

Unlucky toast with jam

Det populära begreppet ”femsekundersregeln” innebär att mat som åker ner på golvet ändå är säkert att äta så länge man plockar upp de inom loppet av fem sekunder.

Men enligt Rutgers forskare kan bakterier samlas på ett föremål inom loppet av en sekund.

– Vi bestämde oss för att undersöka detta. Ämnet kan tyckas ”lätt” men vi ville att våra resultat skulle backas upp av en solid vetenskap, säger professor Donald Shaffner.

Forskarna bestämde sig för att testa fyra olika ytor, rostfritt stål, keramiska plattor, trä och matta i kombination med fyra olika livsmedel, vattenmelon, bröd, bröd och smör, och gelégodis. De hade också tittat på fyra olika kontakttider – mindre än en sekund, fem, 30 och 300 sekunder.

Att vattenmelonen hade mest kontaminering var ingen överraskning samt att gelégodis hade minst.

Forskarna insåg i och med försöken att överföring av bakterier från ytor till mat tycks påverkas mest av fukt.five_second_rule

– Bakterier har inte ben, de rör sig med fukten och ju våtare mat desto större är risken för överföring. Längre kontakt med maten visade också att en ökad överföring av bakterier.

Oväntade resultat visade att mattan hade en låg överföringshastighet jämfört med kakel och rostfritt stål. Femsekundersregeln är alltså en betydande förenkling av vad som egentligen händer när bakterier överförs från en yta till mat.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 13 september 2016