Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 31 oktober 2016
En liten bebis med vaccinkort.

Den dödliga sjukdomen SSEP är betydligt vanligare än forskare tidigare trott.

Mässlingsviruset är mycket smittsamt och orsakar hög feber som kan ta flera veckor att återhämta sig ifrån. Viruset kan i sällsynta fall även sprida sig till hjärnan där viruset förblir vilande. Av ännu okänd anledning kan viruset aktiveras igen, flera år efter smitta och leder då till den neurologiska sjukdomen subakut skleroserande panencefalit (SSEP).

100% dödlighet

Det finns inget botemedel mot SSEP och är dödligt för alla som drabbas. Det var tidigare trott att risken för SSPE efter mässling var 1 på 100 000, alltså relativt ovanligt. Men nu visar studier i Tyskland att SSPE drabbar 1 på 1700 barn som fått mässling innan fem års ålder. Bland barn som fått mässling som spädbarn, innan de vaccinerat sig är risken 1 på 600, betydligt högre.

Resultaten presenterades vid en kongress om infektionssjukdomar i USA förra veckan och där varnade även forskare amerikaner för att resa till Europa där mässlingsutbrott fortfarande förekommer.

I Sverige ingår mässlingsvaccin i barnvaccinprogrammet. Den innefattar två sprutor som barnet får vid 18 månaders ålder och mellan sex till åtta år.

Enligt konceptet flockimmunitet ska 95 procent av en befolkning skyddas mot en sjukdom som mässling med hjälp av vaccin för att hela befolkningen ska vara skyddad. I Sverige är 97 procent av alla tvååringar fullt vaccinerade.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 31 oktober 2016