Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 2 december 2016

Tremblays forskning menar att det går att förebygga våldsamt beteende bland män.

Richard E Tremblay. Bild från Stockholm Prize in Criminology.

Richard E Tremblay. Bild från Stockholm Prize in Criminology.

Detta år går Stockholmspriset i kriminologi till Richard E Tremblay från Kanada. Han har varit en ledande forskare inom kriminologi sedan 1980-talet och gjort viktiga kopplingar mellan kriminologi och flera andra vetenskapliga discipliner inklusive filosofi.

Stockholmspriset är det mest prestigefyllda priset i världen inom kriminologi. En internationell jury har delat ut priset sedan 2006.

Juryn lyfte fyra nyckelfynd från Tremblays karriär som motivation för priset:

  • Kulmen för våldsamt beteende bland män är inte 20 år utan så tidigt som vid tre års ålder. Fyndet har stor betydelse för förebyggande åtgärder mot våldsamhet och brott.
  • Det finns både genetiska och epigenetiska faktorer som kan förutspå våldsamt beteende, och dessa går delvis att påverka.
  • Riskfaktorer för våldsamhet ska inte ignoreras. Tremblays forskning visar bland annat att barn i fyra års ålder som genomlidit ett trauma vid födsel har ökad risk för våldsamt beteende om de börjar på förskola. Detta jämfört med barn som genomlidit ett liknande trauma men som inte fick på förskola.
  • Genom riskfaktorer kan man identifiera barn mellan 7 och 9 års ålder som bör få särskilt stöd för att undvika våldsamt beteende. Tremblay visade att barn i riskzonen som fick stöd ledde till 34 procent färre brott vid 24 års ålder jämfört med barn som inte fick sådant stöd.

Kontroversiell forskning om förskola

Tremblays forskning visar att bara vissa barn har nytta av förskola medan andra barn med till exempel en fosterskada, snarare blir mer våldsamma på förskolan. De barnen bör istället få en annan typ av intensivt stöd. Just denna forskning har fått stor uppmärksamhet, speciellt i Frankrike där studien publicerades.

Juryn förklarar att Tremblays fynd ökar möjligheten att förebygga våldsamt och brottsligt beteende bland män och fokusera stödprojekt till just de personer och familjer som behöver det.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 2 december 2016