Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 22 februari 2017

Antibiotika är ofta det sista försvaret mot svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

Idag är antibiotikatypen karbapenemer avgörande för att kunna behandla de svåraste av infektioner och att den nu har hittats i grisar och i fläskkött ökar riskerna för antibiotikaresistens hos människor.

– Resistensen mot antibiotika är ett alarmerande hot mot både människors och djurs hälsa. Vi har satt in åtgärder för att stoppa resistensökningen, men det är inte tillräckligt. Vi måste vara snabbare, starkare och agera på olika fronter. Därför kommer EU-kommissionen lansera en ny handlingsplan i sommar, säger Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär för hälso- och livsmedelssäkerhet.

Tarmbakterier med ESBL carba är fruktade och av infektionsexperter. Sverige har än så länge relativt få fall, men de ökar allt mer vilket har påvisats i blodprover från de som insjuknat.

I det här fallet bedöms resistensen som låg, men förekomsten lyfts ändå fram i rapporten, då just denna antibiotikatyp är så betydelsefull.

Rapporten är en analys av resistenssiffror från 28 medlemsländer år 2015.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 februari 2017