Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 10 augusti 2016

Genen Wnt5a har tidigare visat sig skydda kvinnor mot en aggressiv form av bröstcancer. Om genen däremot är inaktiverad ökar risken för att en tumör ska bildas. Forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med amerikanska forskare visar nu hur genen kan bromsa tillväxt.

mammografi-genetik

Patienter med en aktiv kopia av genen Wnt5a lever längre en de som saknar genen och dess skyddande effekt.

Genen reglerar en av cellens allra viktigaste verktyg för att producera mer och mer proteiner, som behövs om en cell ska dela sig till två. På så sätt hämmar denna skyddande gen cellens förmåga att dela sig och bli till en tumör.

Wnt5a ger dock inte ett totalt skydd, bröstcancer kan även drabba personer som har en aktiv kopia av denna gen. Men resultaten från den senaste studien vid KI visar att dessa patienter lever längre en de som saknar genen och dess skyddande effekt.

Läkemedel som härmar genens bromsande funktion skulle i framtiden kunna användas för att behandla aggressiv bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. I 2013 fick 7800 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 10 augusti 2016