Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 31 augusti 2017

Partydrogen ecstasy har visat sig effektiv vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Under 2010-talet har stöd för ecstasy som läkemedelsbehandling vid PTSD, växt inom forskarvärlden. Studier har bland annat visat att ecstasy kan hjälpa att dämpa den starka och ibland förlamande känslomässiga reaktion som patienter med PTSD får när traumatiska minnen återupplevs. Ecstasy i kombination med psykoterapi har visat sig ge patienter möjlighet att återuppleva trauma och arbeta sig igenom det.

Nu har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA klassificerat ecstasy (3,4-metylendioximetamfetamin eller MDMA) som ”breakthrough therapy”, ett genombrott för behandling av PTSD. Den nya rubriceringen betyder att myndigheten vill utveckla och granska behandlingen snabbare än andra kandidater för att den ska nå marknaden så snart som möjligt.

– Det här är inget stort vetenskapligt steg. Det har varit uppenbart i 40 år att dessa droger är läkemedel. Men det är ett stort steg i acceptans, säger David Nutt, neuropsychofarmakolog vid Imperial College London, till Science Magazine.

Näst-nästa steg är godkännande

I linje med den nya klassificeringen har FDA dessutom godkänt två nya fas-III studier på ecstasy vid behandling av PTSD. Fas-III studier är vanligtvis det sista steget innan läkemedel ska godkännas för användning. Studierna kommer inbegripa omkring 200-300 patienter och kan bli klara så snart som 2021.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 30 augusti 2017, senast uppdaterad 31 augusti 2017