Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 januari 2017

"Effekten av ocrelizumab jämfört med standardbehandling var mycket övertygande både vad gäller skov och inflammation som syns i hjärnan med magnetkamera" säger överläkare Fredrik Piehl.

Läkemedlet ocrelizumab har testats på två former av MS, den skovformade som kommer i perioder och den progressiva där symtomen långsamt blir värre.

I tre kliniska studier visar sig ocrelizumab minska antalet nya attacker vid skovformad MS och dessutom bromsa framfarten av symtom vid progressiv MS.

Fredrik PiehlFredrik Piehl, överläkare och professor vid Karolinska universitetssjukhuset, har tagit del av studien och ser positivt på resultaten.

– Effekten av ocrelizumab jämfört med standardbehandling var mycket övertygande både vad gäller skov och inflammation som syns i hjärnan med magnetkamera. Däremot är det svårt att veta om ocrelizumab är bättre än andra högeffektiva behandlingar eftersom en stor majoritet av patienterna i studien inte behandlats för MS tidigare, förklarar Fredrik Piehl.

Ett starkare test för ocrelizumab skulle vara en studie med patienter som prövat flera olika behandlingar för MS utan resultat. Om ocrelizumab då visar effekt tyder det på att det är bättre än andra behandlingar.

Kan läkemedlet stjälpas av biverkningar?

Resultaten visar även flera biverkningar av läkemedlet. Bland annat infektioner och tumörbildning. Kan detta komma att hindra läkemedlets chanser att bli godkänt efter ytterligare säkerhetsgranskning?

– Antalet fall av allvarligare biverkningar, inte minst infektioner, var likvärdig mellan ocrelizumab och standardbehandling, vilket är positivt. Däremot var frekvensen av tumörer högre. Det är svårt att veta om detta står för någonting säkert, med tanke på att tumörutveckling normalt är något som visar sig på längre sikt. Det är dock möjligt att man kräver en noggrann uppföljning av detta. Det kan göra att man får en mer begränsad indikation, till exempel att läkemedlet bara får användas på patienter som inte svarat på första linjens behandling, säger Fredrik Piehl.

Läkemedlet ocrelizumab är en antikropp och riktar sig mot en typ av immunceller som spelar en viktig roll i den inflammation som orsakar MS. Forskare bakom studien beskriver resultaten som ett genombrott. Idag är progressiv MS mycket svårbehandlad och denna studie är den första som visat positiva resultat för dessa patienter.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 11 januari 2017, senast uppdaterad 12 januari 2017