Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 9 november 2016

Prover av modersmjölk, blod, hår och urin samlas in årligen från förstföderskor i Uppsala som visar hur halterna ändrats över tid. Nya resultat visar att PCB, dioxiner och PFOS minskar i modersmjölken medan andra kemikalier ökar.

– Halterna har sjunkit i medeltal 3-4 gånger jämfört med när undersökningarna startades, säger Irina Gyllenhammar, toxikolog på Livsmedelsverket.

Strömming, vildfångad lax, öring, sik och röding från Östersjön, Bottniska viken, Vänern innehåller särskilt höga halter dioxiner och PCB. Livsmedelsverket har sedan länge gett rådet att barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder inte bör äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år.

Detta är ett tydligt bevis på att Sveriges ansträngningar för att minska hälsofarliga kemikalier i miljön och omgivningen har lyckats i flera fall. Dessvärre händer det att kemikalier som förbjudits ersätts av andra med liknande egenskaper, till exempel bisfenol A som tyckts ersätta bisfenol F.

Denna studie är världsunik och bidrog bland annat till att problemen med högflourerade kemikalier i dricksvattnet upptäcktes. En ökning av halterna hos Uppsalamammor visade sig komma från kranvattnet.

Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning står för en stor del av finansieringen av studien.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 9 november 2016