Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 januari 2017

I WHOs senaste riktlinjer för behandling av gonorré utesluts en klass av antibiotika som varit standardbehandling men som inte längre verkar effektiv.

Den senaste uppdateringen av riktlinjerna skedde i 2003 och sedan dess har resistenta stammar av gonorrébakterien spridits över världen.

Nu lyfter Världshälsoorganisationen istället fram ett alternativ, en annan klass av antibiotika som istället ska användas i första hand. Tyvärr har redan 46 länder rapporterat att bakteriestammar har hunnit bli motståndskraftiga mot även denna antibiotika. Dessutom har tio länder rapporterat fall där ingen standardbehandling hjälpt.

Begränsade alternativ i framtiden

Om ytterligare antibiotika förlorar kraft mot gonorrébakterien finns möjligheten att använda en kombination av läkemedel. Men om resistens mot antibiotika fortsätter att öka i liknande takt kan helt nya läkemedel behövs inom fem år.

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Omkring 78 miljoner människor infekteras världen över varje år. Ibland visar infektionen inga symtom men kan leda till infertilitet eller en infektion i hjärnan utan behandling.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 30 augusti 2016, senast uppdaterad 5 januari 2017