Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 24 augusti 2016

gravid-blodsocker

Den automatiska pumpen har en glukosmätare som håller koll på blodsockernivån och på egen hand ger ut insulin i blodet när det behövs. Pumpen har tidigare använts av diabetespatienter på sjukhus och i hemmet men testas nu för första gången på gravida kvinnor med typ 1 diabetes.

Så gick studien till

Sexton kvinnor fick använda pumpen under natten i fyra veckor mellan den andra och tredje trimestern. Resultaten visade att kvinnorna höll en normal blodsockernivå under 75% av natten. Det är att jämföra med en annan sorts pump som mäter blodsocker men där patienten själv administrera insulin, en sådan pump ger normala blodsockervärden under 60% av natten.

Svårt att hålla blodsockret i schack under graviditeten

Med den helautomatiska pumpen drabbades färre kvinnor av hyperglykemi, eller onormalt högt blodsocker. Om blodsockret stiger alltför mycket under graviditeten ökar risken för förtidig födsel och dödfödsel. Det är välkänt att kvinnor med diabetes får svårare att hålla blodsockret inom ramarna för normala värden under graviditeten eftersom behovet av insulin ofta ökar och blodsockernivån kan variera stort från dag till dag.

insulin-monitor-pump

Så här kan en insulinpump se ut när den sitter fast på kroppen.

I en fortsättning av studien fick 14 kvinnor använda pumpen ytterligare 14 veckor både under dag och natt. Då hölls blodsockret vid en normal nivå under 69% av dygnet. De fick dessutom fortsätta med pumpen under och en kort period efter förlossningen. Ingen av kvinnorna drabbades av för högt blodsocker under 24 timmar före eller 48 timmar efter förlossningen.

Forskarna bakom studien påpekar att det krävs större och längre studier för att bekräfta resultaten eftersom så pass få kvinnor deltog vid detta tillfälle.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 24 augusti 2016