Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 18 maj 2017

Ett cellprov under mikroskop. Inklipp av humant papillomavirus.

Så går provtagning till idag

Idag erbjuds gynekologisk cellprovtagning till alla kvinnor i Sverige i åldrarna 23 till 60 var tredje år.

Ett cellprov från livmoderhalstappen som undersöks med mikroskop kan visa cellförändringar som riskerar att utvecklas till livmoderhalscancer.

Om cellprovet visar cellförändring görs även ett HPV-test. Humant papillomavirus är den största orsaken till livmoderhalscancer.

Om HPV-testet är positivt skickas kvinnan vidare till ytterligare gynekologisk undersökning och utredning.

Så uppdateras screeningprogrammet

Socialstyrelsen rekommenderar att cellprov från kvinnor mellan 30-49 år ska testas för HPV som rutin. Om testet är positivt flaggas patienten och följs upp vid nästa provtagning tre år senare.

Om virusinfektionen finns kvar hänvisas kvinnan till gynekolog för ytterligare utredning oavsett om cellprovet visar någon cellförändring eller inte.

Detta för att långvarig HPV-infektion är en riskfaktor för livmoderhalscancer. De flesta infektioner läker dock ut och ger aldrig cancer.

– Genom att på detta sätt hitta kvinnor med långvarig HPV-infektion hoppas vi kunna förhindra ytterligare 50-100 cancerfall varje år. Men det innebär också att många, betydligt fler än de som kommer att få cancer, kommer att få ett provsvar med en avvikelse, med all den oro som det kan innebära. Detta måste sjukvården kunna möta med telefonrådgivning och information, säger Björn Strander, ordförande i den nationella arbetsgruppen för förebyggande av livmoderhalscancer, till TT.

Vid omkring 41 års ålder ska kvinnor även erbjudas en undersökning för cellförändring oavsett HPV-status för att upptäcka de få fall av cellförändringar som kan uppstå utan en HPV-infektion.

Lämna cellprov även om du är vaccinerad

Idag erbjuds alla tjejer i årskurs 5-6 vaccination mot HPV inom det nationella barnvaccinprogrammet. Vaccinet skyddar mot de typer av HPV som orsakar omkring 70 procent av cancerfall. Men även om du vaccinerat dig bör du lämna cellprov då screening för livmoderhalscancer ökar skyddet till 90 procent.

Omkring 80 procent av kvinnor i Sverige deltar i screeningprogrammet men två tredjedelar av de som drabbas av livmoderhalscancer deltar inte.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 18 maj 2017