Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 april 2017

Foto: Pexels

Vetenskapen har sedan länge kunnat påvisa att människor som är mindre fysiskt aktiva, är mer benägna att utveckla hälsoproblem som hjärtsjukdomar, diabetes typ-2 och för tidig död. Trots detta, finns det allt mer bevis som visar att den fysiska aktivitetsnivån är på väg nedåt.

När det känns som att tiden är knapp kan ”multi-tasking”, alltså att cykla eller gå till jobbet vara lösningen på problemet, skriver författarna till studien.

Resultaten

Forskarna följde 250 000 människor under en fem års period och antecknade under tiden förekomsten av hjärtsjukdomar, cancer och död.  Viktigt att ha i åtanke är att de även justerade resultaten efter bland annat kön, ålder, BMI, etnicitet och rökning. De uteslöt även deltagare som redan hade hjärtsjukdom eller cancer.

I slutändan fann de att cykling till jobbet var förknippat med en 41 procent lägre risk att dö jämfört med bilkörning eller kollektivpendling.

Forskarna till studien uppmanar nu regeringar att prioritera alternativa motionsvägar för jobbpendlare. Då resultaten helt enkelt var för bra. Foto: Pexels

Cyklister hade en 52 procent lägre risk att dö av hjärtsjukdom och 40 procent lägre risk att dö av cancer. De hade också 46 procent lägre risk att utveckla hjärtsjukdomar och en 45 procent lägre risk att utveckla någon form av cancer.

För både cyklisterna och fotgängarna sänktes riskerna ju längre avståndet var mellan jobb och bostad.

Hellre cykla än gå

Tack vare den mängd deltagare i studien, hade forskarna för första gången möjligheten att separata cyklister med fotgängare, vilket hjälpte dem att bekräfta att cykling till jobbet är mer fördelaktigt än att gå.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 april 2017