Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 april 2017

I genomsnitt gråter barn runtom i världen cirka två timmar per dag de första veckorna. När de är sex veckorna gråter de som allra mest, två timmar och 15 minuter, sedan dalar det till 1 timme och 10 minuter i vecka tolv.

I en metaanalys av studier med nästan 8 700 barn från olika länder, bland annat Tyskland, Danmark, Japan, Kanada, Italien, Nederländerna och Storbritannien beräknade forskare från University of Warwick, medelvärdet för hur länge barn gråter per dygn de första tolv veckorna. 

Resultatet

Analysen visade att i Danmark, Tyskland och Japan gråter nyfödda betydligt mindre än vad de gör i resterande länder. Medan bebisar som föds i Storbritannien, Kanada och Italien får det betydligt jobbigare under deras första veckor på jorden. De är nämligen de bebisar som gråter allra mest.

Därför är nyfödda nära till tårar

För att lättare förstå varför nyfödda bebisar gråter betydligt mer i vissa länder, kollade forskarna upp hur många av de som led av kolik under studiens gång.

Orsaken till spädbarnskolik är inte helt känd. Ofta tolkas skriket som att barnet har ont i magen, men det kan också finnas andra skäl.

Det visade sig att de högsta nivåerna av kolik hittades i just Kanada där 24 procent av de nyfödda led av besvären samt Storbritannien 28 procent och Italien 31 procent.

Nya riktlinjer ska lugna föräldrar

Då barnomsorg och familjerådgivning har förändrats till stor del det senaste halvseklet, och mellan olika kulturer, behövs nya universella riktlinjer för nyblivna föräldrar och vårdpersonal så att de, på ett enkelt sätt, kan utvärdera normala och höga halter av gråt hos barn.

– Spädbarn är redan olika i hur mycket de gråter under de första veckorna i livet. Vi måste därför lära oss, genom att titta på kulturer där det fälls färre tårar, om det beror på föräldraskapet eller andra faktorer som graviditetserfarenhet eller genetik, säger professor Dieter Wolke vid University of Warwick och fortsätter:

– Det här nya diagrammet kommer hjälpa föräldrar att lättare se om deras barn gråter inom det normalt förväntade intervallet under de första tre månaderna.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 3 april 2017