Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 juni 2016
milky-way-natt

Utan artificiellt ljus hade världens befolkning kunnat beskåda vår egen galax, Vintergatan, i stjärnhimmeln.

Utan artificiellt ljus hade världens befolkning kunnat beskåda vår egen galax, Vintergatan, i stjärnhimmeln men runt 60% av Europas befolkning saknar idag den möjligheten på grund av ljusförorening. Vi förlorar allt mer mörker på natten, men varför är det dåligt?

Ljusföroreningar kan påverka allt ifrån korallrev till fågelflyttning och vår egen sömnrytm. Korallrev förlitar sig på ljuset från månen under natten för att synkronisera mass-fortplantning en gång om året. Fåglar störs också av onaturligt ljus då de blir förvirrade och attraheras av ljuskällor under flyttsäsonger. Vår egen kroppsklocka störs också av artificiellt ljus vilket kan ge sömnsvårigheter och är kopplat till alla möjliga sjukdomar som depression, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

europa-natthimmel

Svart och mörkgrått indikerar ställen där stjärnhimmeln är ren. Blått visar lite ljus förorening nära horisonten, gult visar betydande ljusförorening och rött markerar platser där Vintergatan inte syns alls.

Flera initiativ, stora som små, kan påverka mängden ljusförorening i världen.

  • Gatlyktor med rörelsedetektorer gör att gatubelysningen minimeras till de stunder någon faktiskt går förbi dem.
  • Lampskärmar till gatlyktor kan se till att ljuset pekar mer direkt nedåt och minskar ljusförorening mot natthimlen.
  • Begränsa mängden blått ljus från LED-lampor som används mer och mer och är det ljus som främst stör människors sömnrytm.
  • Släck lampor i kontorsbyggnader när de inte används!
  • Släck lampor hemma så ofta du kan!
world-natthimmel

Svart och mörkgrått indikerar ställen där stjärnhimmeln är ren. Blått visar lite ljus förorening nära horisonten, gult visar betydande ljusförorening och rött markerar platser där Vintergatan inte syns alls.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 juni 2016, senast uppdaterad 15 juni 2016