Redaktionen
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Hur hjälper ansiktsmasker som är vanliga i Asien för att skydda mot luftföroreningar? -Lysmasken

louise-ehrenberg-oval

Louise Ehrenberg

Maskerna som används på många håll i Asien används för att minska inandningen, och därmed hälsoriskerna, av mycket små partiklar (PM 2.5) i luften. När partiklarna är så små kan de ta sig längre ner i lungorna och till och med ut i små blodkärl och orsaka hjärt- och lungsjukdomar. Luften i många asiatiska städer är mycket dålig. Indien till exempel har den mest förorenade luften i världen. Enligt WHO uppgår Delhis årliga medelvärde av PM2.5 till 153 mikrogram per kubikmeter vilket kan jämföras med Sveriges gränsvärde på 25 som inte överskrids. Så kallade N95-masker filtrerar 95% av partiklarna i luften och rekommenderas därför vid ohälsosamma koncentrationer luftföroreningar. I Asien kan man se många andra sorters masker gjorda i tyg och andra material, dessa hjälper dock inte mot luftföroreningar.

Vill du ställa en fråga till Louise? Fyll i formuläret!

[contact-form-7 id=”368″ title=”Kontakta Expert”]

Redaktionen
Publicerad 10 mars 2016, senast uppdaterad 11 juli 2016