Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 13 april 2017

Individer med diabetes har tidigare visats ha två till fem gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna.

– Det är en enorm förbättring och ett kvitto på vad som hänt inom diabetes- och hjärt-kärlsjukvården i hela Sverige, säger Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin.

Studien visar att förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige minskade kraftigt under åren 1998–2014. Trenden hos befolkningen var i övrigt densamma, men inte fullt lika stark.

Enastående resultat bland diabetiker

Bland de personer med diabetes typ 1, där medelåldern låg på 35 år, minskade förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar med 40 procent under perioden. I den jämnåriga kontrollgruppen med diabetesfria personer var minskningen 10 procent.

Hos individerna med diabetes typ 2, med medelåldern 65 år, minskade fallen av hjärt-kärlsjukdom med 50 procent. Bland de jämnåriga kontrollpersonerna utan diabetes sjönk förekomsten med 30 procent.

Forskare häpna över utfallet

– Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för de personerna med diabetes. Det har gjorts mindre studier som antytt förbättringar, men ingen av den här omfattningen hos individer med diabetes, säger Aidin Rawshani.

Sammanlagt studerades 2,96 miljoner individer varav 37 000 med diabetes typ 1 och 460 000 med typ 2. Resultaten i studien bygger på samkörningar av uppgifter från Nationella Diabetesregistret.

Utöver ålders– och könsmatchningen såg forskarna till att grupperna som jämfördes var socioekonomiskt och geografiskt matchade.

Hemligheten bakom siffrorna

De positiva trender som observerats i studien beror troligtvis på ökad användning av förebyggande mediciner för hjärt-kärlsjukdom, framsteg inom revaskularisering av förträngda blodkärl samt att diabetesvården i i övrigt fungerar bra med behandlingsriktlinjer och kvalitetsarbete.

– Vår undersökning och analys omfattar inte förklaringar till de här trenderna men vi tror att det handlar om bättre kontroll av riskfaktorer, bättre patientutbildning, bättre integrerade behandlingssystem för individer med kroniska sjukdomar och individuell vård för individer med diabetes. Ofta finns det ett helt team kring patienten som ser till individens behov, säger Aidin Rawshani.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 13 april 2017