Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 oktober 2016
Espressokaffe hälls upp i kopp.

Det har länge pågått en debatt kring patienter med hjärtkärlsjukdomar och om de ska vara försiktiga med att dricka drycker som har höga halter koffein, såsom kaffe.

Tidigare studier har nämligen antytt att koffein kan trigga igång en oregelbunden hjärtrytm (arytmier).

Men nu visar resultat från en randomiserad studier att kaffe inte ökar risken för hjärtrytmrubbningar på kort sikt.

Studien pågick mellan 2013 och 2015 och innefattade 50 testpatienter som nyligen drabbats av hjärtsvikt. 25 personer fick i uppgift att dricka kaffe med koffein, medan resterande deltagare ingick i placebogruppen och fick därför dricka koffeinfritt kaffe med laktospulver.

Efter att patienterna fick genomgå undersökningar med hjälp av EKG kunde de brasilianska forskarna se att det inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de två grupperna gällande extraslag.

Inte heller när deltagarna fick genomföra ett kortare konditionstest efter sista druckna koppen sågs någon skillnad mellan grupperna.

Nästan hälften av deltagarna var vana kaffedrickare vilket är en svaghet med studien, skriver forskarna.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 oktober 2016