Redaktionen
Senast uppdaterad 21 juni 2016

Kvinnor som läst minst tre år på universitet har en 23% högre risk för gliom, en form av tumör som drabbar gliaceller i hjärnan. Det är jämfört med personer som gått ut grundskolan. Resultaten såg liknande ut för män där risken var 19% högre men högutbildade kvinnor verkar också ha högre risk för andra hjärncancertyper som meningiom vilket drabbar hjärnhinnorna. Gliom och meningiom finns i godartade och elakartade varianter.

student-pluggar-bibliotek

Det går inte ännu att säga vad som är orsaken till den ökade risken bland högutbildade men forskarna bakom studien tror att högutbildade personer är mer uppmärksamma på symtom och är bättre på att söka vård.

Men än 4,3 miljoner svenskar är inkluderade i studien och följdes mellan åren 1993 och 2010. Trots det stora antalet deltagare finns svagheter i studien. Andra livsstilsfaktorer som kan ha ökat risken för hjärntumörer kan ha påverkat resultaten och är inte uteslutet.

 

Redaktionen
Publicerad 21 juni 2016