Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 6 april 2017

HPV-vaccinet Gardasil verkar inte öka risken för fosterskador om vaccinet tas under graviditeten.

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ges ofta till kvinnor i fertil ålder och vissa kvinnor får oavsiktligt vaccinet tidigt under graviditeten när de ännu inte vet att de väntar barn.

Information om gravida kvinnor som fått vaccinet och möjliga biverkningar, inklusive fosterskador, brister och därför är vaccinet inte rekommenderat för gravida.

Men nu visar en stor studie, baserad på 600 000 danska kvinnor, att vaccinet inte utsätter fostret för någon ökad risk för till exempel missbildning, låg tillväxt, låg födelsevikt eller för tidig födsel.

HPV-vaccinering visar heller inget samband med missfall eller dödfödsel. Dock var antalet fall av dödfödsel väldigt lågt i studien (enbart två fall) och större studier behövs för att helt säkerställa att det inte finns någon koppling.

– Studien ger viktig information till läkare som möts av den här situationen i klinisk verksamhet och ger tillförsikt till de unga kvinnor som är oavsiktligt vaccinerade tidigt i graviditeten, säger Anders Hviid, en av forskarna bakom studien, till Dagens Medicin.

Gardasil är del av barnvaccinationsprogrammet

Vaccinet Gardasil mot HPV ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige och ges till flickor i årskurs fem och sex. Över 72 miljoner kvinnor i världen har än så länge vaccinerats och har därmed ett skydd mot det virus som ökar risken för livmoderhalscancer.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 6 april 2017