Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 september 2016

Enligt internationella rekommendationer bör ungdomar vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag, på en måttlig och hög nivå. Under lektionstid på idrotten finns det redan en målsättning att halva tiden ska bestå av dessa nivåer.

Men det visade sig att endast en fjärdedel av lektionstiden i ämnet idrott– och hälsa innehöll en måttlig fysisk nivå hos de svenska eleverna.

Anders Raustorp

Anders Raustorp är doktor i sjukymnastik och idrottslärare och dessutom den person som tog stegräknaren till Sverige.

– En fjärdedel är lite jämfört med andra länder. Det motsvarar mellan tio och femton minuter per idrottslektion. Min bild är att idrottslärarna själva tror det ligger på en högre nivå. Det försvinner lektionstid på grund av köande och på grund av störande inslag. Många moment kräver instruktion eller demonstration. Dessutom ingår ju teoretiska moment om hälsa i ämnet, säger Anders Raustorp.

Anders Raustorp vill trycka på att resultaten inte är lärarnas fel, utan att kombinationen av hälsa och fysisk aktivitet sker i för låg utsträckning i Sverige idag. Om barn inte medverkar i andra sporter efter lektionstid finns det inga kompetenta vuxna som kan undervisa dem och det är inte heller säkert att dessa tränare är kompetenta nog.

– Alla människor som är över 18 år lär sig allt om hälsa via sjukgymnaster och liknande yrkesprofessionella. Men vem ska lära de som är under 18 år? Jo idrottslärarna och det sker i alltför dålig utsträckning, säger Ander Raustorp till Dagens hälsa.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 september 2016