Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 augusti 2016

barn-surfplatta-narkos

Vid en operation på barn som kräver att barnet sövs med narkosmedel ges ofta lugnande läkemedel innan ingreppet för att minska ångest och rädsla. Nu visar franska forskare att lite lektid med en iPad eller annan surfplatta fungerar lika bra som lugnande medel.

Barn i 4-10 års ålder fick spela spel på en surfplatta tjugo minuter före operation och även dagen efter. Forskarna jämförde effekten av surfplatta med det vanligaste lugnande läkemedlet som används. Psykologer utvärderade barnens ångest vid fyra olika tillfällen, när de kom till sjukhuset, när de skiljdes från föräldrarna, när de skulle sövas samt efter operationen. Resultaten visade att surfplattor minskade ångest inför operation och separation från föräldrarna lika bra som lugnande medel.

Även föräldrars ångestkänslor utvärderades vid samma tillfällen som barnen. Bland föräldrar var det heller ingen skillnad i ångest om deras barn fick lugnande medel eller fick leka med en iPad. Men föräldrarna rapporterade att de var mer nöjda med utfallet av narkosen i iPad gruppen. Även sjukskötare var nöjdare efter operation.

Forskningsresultaten presenterades vid den årliga konferensen för narkosläkare i Hong Kong.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 augusti 2016