Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 27 oktober 2016
En sur flicka med plåster på armen.

Plåstret används på armen eller mellan skulderbladen och sipprar ut jordnötsprotein in i huden.

Under ett års tid har forskare i USA utvärderat effekten av ett jordnötsplåster för att behandla jordnötsallergi.

Resultaten visar att plåster med både hög och låg dos var effektivt för att behandla jordnötsallergi. Mellan 46-48 procent av deltagare fick mildare allergisymtom, att jämföra med 12 procent i placebogruppen. Plåster hade som bäst effekt bland små barn i åldrarna 4 till 11.

Så gick studien till

Över 70 personer mellan 4 och 25 års ålder deltog i studien. De blev indelade i grupper för att använda antingen ett plåster med hög dos jordnötsprotein, ett plåster med lågdos eller ett placeboplåster.

Deltagare använde ett plåster om dagen, på armen eller mellan skulderbladen. Ingen deltagare fick någon negativ reaktion på huden utav plåstret.

Innan studien började testades deltagarnas jordnötsallergi genom att ge en liten dos jordnötsprotein i munnen och mäta den allergiska reaktionen. Efter ett år testades varje deltagares allergi igen med upp till tio gånger så mycket jordnötsprotein.

Målet med plåstret är inte nödvändigtvis att helt bota jordnötsallergi säger forskarna bakom studien. Det viktigaste är att träna immunsystemet att klara av åtminstone jordnötsexponering i till exempel skolan. Eller om en allergiker råkar äta mat med jordnötter. Efter dessa framgångsrika resultat har studien blivit förlängd med ytterligare två och ett halvt år.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 27 oktober 2016