Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 september 2016
Nyfödd bebis.

I Sverige föds ungefär vart sjätte barn med kejsarsnitt. Anledningar till kejsarsnitt kan vara att barnet ligger med stjärten neråt i livmodern eller mår allmänt dåligt, alternativt att den som ska föda har havandeskapsförgiftning eller problem vid en vaginal förlossning.

I en ny studie från Harvard fann forskarna, förutom 15 procent ökad risk för övervikt hos barn, att individer födda via vaginal
förlossning bland kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt hade 31 procent mindre risk att bli överviktiga jämfört med de som var födda via kejsarsnitt efter en tidigare kejsarsnittsfödsel.

– Kejsarsnitt är utan tvekan en nödvändig och livräddande operation i många fall. Men det är också känt att det medför risker för mamman och barnet. Våra resultat visar att risken för fetma hos barn kan vara ytterligare en faktor att beakta, säger Jorge Chavarro, docent i näringslära vida Harvard Chan School i ett pressmeddelande.

I analysen ingår …

… 16 års material av data från mer än 22 000 unga vuxna där deltagarna fick besvarar enkätfrågor varje år från 1996 till 2012. Forskarna tittade på deltagarnas BMI över tiden samt andra faktorer som kan bidra till fetma, bland annat mammans BMI före graviditeten, rökning, ålder vid födsel och deras boendemiljö.

– Jag tror att våra resultat som visar en dramatisk skillnad i risk för fetma mellan de som är födda via kejsarsnitt och deras syskon som är födda vaginalt ger mycket övertygande bevis för sambandet mellan kejsarsnitt och barnfetma.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 september 2016