Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 17 oktober 2016

Webbfiltret ska kontrollera och ”där så behövs” blockera webbplatser på internet som anställda försöker ansluta till.

På KI:s internwebb är nu ännu ett informationsmeddelande publicerat. Det är en kommentar från Per Bengtsson, universitetsdirektör, som förklarar att KI har fått många reaktioner och frågor kring förra veckans nyhet om ett webbfilter för anställda.

Det nya webbfiltret skulle stoppa forskare från att söka på ord som marijuana, alkohol och tobak. Läs hela listan på kategorier som skulle blockeras här.

Per Bengtsson förklarar nu att filtret endast kommer blockera sidor som innehåller virus och olika typer av bedrägeri och även sidor som försöker sälja illegala droger och som har pornografi.

31 kategorier av sajter som skulle blockeras av webbfiltret, inklusive ”religion”, har alltså reducerats till följande fyra:

  • Sidor som innehåller malware (virus)
  • Sidor som innehåller olika typer av försök till bedrägeri
  • Sidor som säljer illegala droger
  • Sidor med pornografiskt innehåll

Undantagsrutin gäller fortfarande

Undantagsrutinen kommer förbli. Om anställda behöver tillgång till en blockerad sida i arbetssyfte ska de fylla i en blankett där de motiverar varför de behöver nå webbplatsen. Därefter ska blanketten signeras av den anställdes Prefekt och skickas till IT-support för handläggning.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 17 oktober 2016