Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 23 maj 2017
Två kvinnor tittar på en datorskärm

Samhällsvetare från IU Bloomington har länge trott och hört att kvinnor som arbetar i mansdominerade upplever stress på arbetsplatsen, medan män som arbetar med kvinnodominerade yrken inte gör det.

Det var lika starka kortisolnivåer för männen som för kvinnorna i denna studie

Professorer inom sociologi och genusvetenskap vid IU Bloomington utformade därför ett experiment där de utsatte både män och kvinnor för de negativa sociala förhållanden som många kvinnor upplever i mansdominerade yrken.

Resultatet – männen visade samma fysiska stressreaktion som kvinnorna

För att undersöka effekten av hur olika kön kan påverka varandra negativt byggde professorn Cathy Taylor en scen där män och kvinnor skulle utsättas för samma sak.

kvinnor-stress

En man skulle gå in i ett rum där de satt tre kvinnor som pratade om ämnen som han kanske inte är van vid, som mens, yoga och shopping (utan hans vetskap.) Mannen trodde att även kvinnorna skulle vara testpersoner i studien, medan de egentligen var tränade för att spela olika roller i detta uppbyggda scenario.

Vid ett annat tillfälle utsattes en kvinna för en liknande situation med tre män som pratade om stereotypa ämnen som sport och videospel.

För att mäta testpersonernas stressnivåer mätte Taylor deras nivåer av hormonet kortisol som är en känd indikator för fysisk stress.

– Det var lika starka kortisolnivåer för männen som för kvinnorna i denna studie, säger hon.

Resultatet visar alltså att tillstånd som är associerade med mansdominerade yrken är vad som orsakar ökade nivåer av stress hos kvinnor och inte att kvinnor är känsligare än män.

giphy (11)

Svaret är alltså inte att ”fixa” kvinnorna genom att lära dem att vara mindre känsliga, eftersom kvinnorna och männen från studien visade exakt samma stressreaktion när de utsattes för samma sociala experiment.

Mansdominerade yrken har i genomsnitt högre lön, prestige samt bättre arbetsvillkor än yrken där könen är mer mixade alternativt yrken som är kvinnodominerade.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 13 juli 2016, senast uppdaterad 23 maj 2017