Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 juli 2016

”Vi har kommit ännu ett steg närmare att bli en plats där alla kan leva med värdighet, fria från rädslor och fria från fördömanden”, säger New York Citys borgmästare Bill de Blasio.

”Det finns grupper som är undanryckta i samhället och som inte får så mycket plats. Därför är det här en fråga som berör många olika grupper, bland annat transpersoner som inte ska känna obehag när de måste gå på toaletten,” säger Jonas Brännberg, gruppledare (RS) Luleå kommun.

New York och Luleå är två helt skilda områden men som båda vunnit en motion i införskaffande av könsneutrala toaletter.

Luleå skickade in sin motion i oktober 2015 som skrevs av Jonas Brännberg.

jonas brannberg pride

Jonas Brännberg under Pride-festivalen i Luleå.

– Heteronormen är stark. Därför krävs det att någon lägger fram förslaget och vågar argumentera kring det. Det behövs en röst som tar upp problemet och rösten blir starkare om den sker i samarbete med de som är berörda av det, som ungdomsorganisationer och HBTQ-rörelser, säger Jonas Brännberg.

Motionen gick igenom och idag har Sverige ett Luleå som använder sig av könsneutrala toaletter på kommunala platser.

Förutom Luleå jobbar ett flertal andra svenska kommuner med införskaffandet av könsneutrala toaletter. Bland annat Stockholm Stad som förutom könsneutralitet även jobbar med att förbättringen av toaletter för personer med rörelsenedsättning.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 29 juni 2016, senast uppdaterad 4 juli 2016