Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 april 2017
Barn som kramar om en hund, vilket ska förebygga allergi och fetma.

En ny studie från University of Alberta visade att barn från familjer med husdjur – 70 procent av dessa var hundar – visade högre nivåer av två typer av bakterier som är förknippade med lägre risk för allergisk sjukdom och fetma.

De senaste resultaten från forskarteamet – som samlat in och studerat avföringsprover från barn – visade att de barn som växt upp med hundar hade mindre astmabesvär alternativt inga besvär alls

Teorin är att exponering för smuts och bakterier tidigt i livet kan skapa tidig immunitet. Men forskarna är osäkra på om effekten uppstår från djurens bakterier, eller om det egentligen beror på den mänskliga överföringen vid kontakt med djuret.

Bakterierna överförs redan under graviditeten

Teamet bestämde sig för att ta vetenskapen ett steg närmre. De upptäckte då att exponering för husdjur i livmodern eller upp till tre månader efter födseln, ökade flödet av två bakterier, Ruminococcus och Oscillospira, som är kopplade till reducerade barnallergier och fetma.

– Förekomsten av dessa två bakterier ökade tvåfaldigt när det fanns ett husdjur i hemmet. Bakterierna visade sig även påverka tarmens bakterier indirekt – från hund till mor till det ofödda barnet – under graviditeten samt under de första månaderna av barnets liv.

Fastän husdjuret skulle ha givits bort för adoption strax innan mamman fött barnet, har alltså ett utbyte av bakterier redan skett i mammans mage.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 april 2017