Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 december 2018
Sushi

Del 3: Fisk

Susanne-ahlund

Susanne Åhlund är barnmorska och doktorand vid Karolinska Institutet.

Forskning vid Umeå universitet har nyligen uppmärksammat bristen på kostrådgivning till gravida kvinnor. I intervjuer med gravida som deltog i studien kom det fram att många upplever kostinformation från mödravården som otillräcklig. Därför vänder de sig hellre till familj och vänner för råd.

Vi talar med Susanne Åhlund, barnmorska och doktorand vid Karolinska Institutet. Susanne har arbetat med implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på hur barnmorskor ger råd om alkohol, tobak, kost och fysisk aktivitet till gravida.

Kan jag äta sushi?

sushibox

I regel bör du välja nygjord eller nyförpackad sushi under graviditeten.

En av de vanligaste frågorna som märks av i sökmotorer angående mat under graviditeten är om det går bra att äta sushi. Livsmedelsverkets råd till gravida kan ibland verka punktliga eller fyrkantiga och nya matvanor och trender som sushi kan vara svåra att placera in på listan. Men Susanne ger lugnande besked. ”Sushi kan man äta. Jag brukar rekommendera att du köper sushi på ett ställe där de gör det direkt över disken. Det görs noggranna kontroller på de produkterna. Jag skulle inte köpa vakuumförpackad sushi på matbutiken däremot för det vet man inte hur länge det har legat.”

Bakterien listeria som vi berättade om i del 1 av denna serie kan växa i vakuumförpackade produkter och ju längre ett livsmedel förvaras desto större är risken att bakterien växer till skadliga halter. I del 2 talade vi om parasiten toxoplasma. Den dör vid 65 graders upphettning och av djupfrysning men behandling av fisk som till exempel att kallröka eller grava lax tar inte död på parasiten. Av den anledningen är det viktigt att välja nygjord eller nyförpackad sushi och gravad eller rökt fisk.

Fisk och miljögifter

fiskefest

Tonfisk är en fisk som är långt bak i näringskedjan och därmed har mer miljögifter. De röda prickarna representerar miljögifter som anrikas i större och större fiskar.

Lax och skaldjur innehåller jättebra näringsämnen som D-vitamin, jod och selen som det är svårt att få i sig tillräckligt av i kosten och är viktigt att få i sig under graviditeten. Men många gravida drar ner på fisk idag för att de oroar sig för miljögifter. Det är sant att färsk tonfisk som finns på till exempel sushi är en fisk som är långt ner i näringskedjan och därmed har mer miljögifter. Det är också sant att insjöfisk ska man undvika och östersjöfisk kan man äta någon gång per år. Men Susanne utvecklar för- och nackdelarna med dagens tänkande kring fisk under graviditeten. ”Många kvinnor säger att om de går ut och äter så vet de inte var fisken kommer ifrån och det är inte alltid enkelt men det är viktigt att veta också att har du fått i dig något någon gång som du inte vet var det kom ifrån så är det ingen fara för det är ändå försvinnande små mängder miljögift som du skulle få i dig. Det är viktigare att försöka peta i sig fisk två gånger i veckan.”

Det är ingen fara, det är ändå bara försvinnande små mängder miljögift du skulle få i dig.

Susanne tipsar att ”Livsmedelsverket uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med de senaste råden med vilka fiskar man bör undvika och vilka som går bra att äta.”

Har du missat de första delarna i denna serie om kostrådgivning för gravida? Läs vidare här:

Del 1: Ost

Del 2: Charkuterier

Del 4: Kosttillskott

Del 5: Att äta för två

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 18 maj 2016, senast uppdaterad 5 december 2018