Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 11 juli 2016

De kunder som verkar mest kräsna är de som bor i Stockholm. Där behöver tilliten till svenskt kött stärkas.

Hästkött istället för nötkött, falskt gotlandskött och nu senast Svea Kötts felmärkning. En metod för att säkerhetsställa köttets härkomst är behövligt.

kott-matfusk-livsmedelsverket

Den databas som nu kommer att utformas i Sverige har redan tillverkats i Tyskland och England där fusket har minskat kraftigt.

– Jag tror stenhårt på det här. Det är en spännande metod med hög träffsäkerhet, den gör det lätt för både oss i branschen och för konsumenterna att säkerställa köttets ursprung, säger Hans Agné vd för Svenska köttföretagen till DN.

Det svenska arbetet pågår för fullt och referensdatabasen sägs vara klar i september 2016.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 11 juli 2016