Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 12 april 2017
Joggare som motionerar för att minska risken för hjärtinfarkt.

– Vi vet att motion skyddar människor mot att få en hjärtattack. Djurstudier tyder på att hjärtinfarkter är mindre och mindre benägna att vara dödliga hos djur som tränar och vi ville se om övningen var kopplad till mindre allvarliga hjärtinfarkter även hos människor, säger professor Eva Prescott, vid Köpenhamns universitet i Danmark.

25 procent dog av hjärtinfarkten

I studien ingick 14 223 deltagare som aldrig tidigare upplevt en hjärtattack eller stroke. Nivåer av fysisk aktivitet klassificerades som antingen stillasittande, måttlig eller hög.

Deltagarnas fysiska aktivitetsmönster registrerades fram till 2013. Totalt fick 1664 deltagare en hjärtinfarkt, varav 425 dog omedelbart (motsvarar 25 procent av de drabbade).

Forskarna jämförde nivåerna av fysisk aktivitet mellan de som dog omedelbart efter hjärtattacken med de som överlevde. De fann att de patienter som tränade var mindre benägna att dö av sin hjärtinfarkt.

Träning kan utveckla nya blodkärl

Det fanns en koppling mellan motion och död efter hjärtinfarkt. Patienter med lätt eller måttlig till hög fysisk aktivitetsnivå hade 32 respektive 47 procent mindre risk att dö av sin hjärtinfarkt, till skillnad från de stillasittande patienterna.

– En möjlig förklaring är att personer som tränar kan utveckla nya blodkärl för att gå runt de kärl där det sitter en blockering. Motion kan också öka nivåerna av kemiska substanser som förbättrar blodflödet och minskar skador på hjärtat efter en hjärtattack, säger Eva Prescott.

Ta inte ut allt i förskott

Då detta är en observationsstudie så kan forskarna inte dra slutsatsen att kopplingen är hundra procent identifierad. Resultaten måste bekräftas innan de kan råda läkare att skriva ut motion som behandling mot hjärtinfarkt.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 12 april 2017