Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 mars 2017

”Regeringen skriver historia”, meddelar jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) på Twitter.

De utbildningar som berörs av regeringens beslut är framför allt:

  • Fysioterapeutexamen
  • Juristexamen
  • Läkarexamen
  • Sjuksköterskeexamen
  • Socionomexamen
  • Tandläkarexamen

− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden. Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver historia, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

I november 2016 presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målet är att studenterna ska få insikt i hur man kan förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 mars 2017