”Regeringen skriver historia”, meddelar jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) på Twitter.

De utbildningar som berörs av regeringens beslut är framför allt:

  • Fysioterapeutexamen
  • Juristexamen
  • Läkarexamen
  • Sjuksköterskeexamen
  • Socionomexamen
  • Tandläkarexamen

− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden. Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver historia, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

I november 2016 presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målet är att studenterna ska få insikt i hur man kan förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla.