Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 25 oktober 2016
En kvinna håller i ett champagneglas.

Den mest dramatiska förändringen mellan kvinnor och mäns alkoholkonsumtion ska ha skett på 1960-talet.

Kvinnor och män blir mer och mer jämställda i fråga om alkoholkonsumtion och dess påverkan på hälsa.

Historiskt sett har män haft betydligt högre risk att dricka alkohol i mängder som skadar hälsan, så mycket som 12 gånger högre risk enligt vissa rapporter. Men den skillnaden börjar jämnas ut.

Forskare har granskat sammanlagt 68 internationella studier som inkluderar information från över fyra miljoner människor födda mellan år 1891 till 2000.

Resultaten visar att det var ungefär två gånger mer sannolikt att män skulle konsumera alkohol än kvinnor i början på 1900-talet men att sannolikheten i princip blev helt jämställd från början av 1990-talet.

På samma sätt var risken att konsumera en skadlig mängd alkohol mer än tre gånger så hög bland män för hundra år sedan men nu utjämnad mellan könen.

Störst förändring sedan 1960-talet

Den mest dramatiska förändringen i statistiken ska ha skett på 1960-talet. Flera av de granskade studierna tyder på att utjämningen beror på att kvinnor dricker mer nu, inte att män konsumerar mindre. Sedan 1980-talet finns till och med tecken på att kvinnor dricker mer alkohol än män.

Kvinnor borde hamna i fokus för behandling

Forskarna bakom granskningen sammanfattar att ”alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade hälsoeffekter historiskt sett varit ett manligt fenomen” men att dessa resultat visar att kvinnor bör få lika stort om inte större fokus i förebyggande arbeten och behandling av alkoholrelaterade skador.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 25 oktober 2016