Redaktionen
Senast uppdaterad 5 september 2016
Blodprov i armen

Tidigare i medicinsk forskning har man tagit hänsyn till ålder, kön och hälsofaktorer hos de som lämnat prover, men nu har forskare alltså förstått att lagringstiden är minst lika viktig.

Det var i forskning kring behandling och diagnostik av livmoderhalscancer som forskarna tittade på stora mängder proteinprover. Proverna kom från Västerbottens inventionsprogram vid Umeå universitet och hade samlats in mellan år 1988 och 2014.

Efter att ha analyserat 380 prover från 108 olika kvinnor i åldrarna 29 till 73 användes i slutändan enbart prover från kvinnor som var 50 år. Just för att kunna isolera tidseffekten. Förutom att studera hur länge ett prov hade varit nedfruset tittade även forskarna på åldern vid provtagning och vilken årstid provet togs.blodprov

– Vi misstänkte att vi skulle hitta påverkan utifrån lagringstiden, men vi trodde att den skulle vara mycket mindre. Nu visar det sig att lagringstid kan vara en minst lika viktig faktor som ålder på individen vid provtagningstillfället, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik.

Denna studie är därför ett viktigt supplement att ta hänsyn till vid framtida forskning då blod från dessa biobanker används vid framtagning av nya läkemedel.

Redaktionen
Publicerad 5 september 2016