Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 11 augusti 2016

En av de främsta målsättningarna för ett läkemedelsföretag är att framställa medicin i form av ett piller som tas oralt. Det är billiga och lättast att använda.

Men läkemedel som sväljs måste passera tarmsystemet och sedan levern innan det når blodet. Leverns främsta funktion är att skydda kroppen från giftiga ämnen genom att filtrera blodet. Därför är det ofta en begränsad mängd läkemedel som faktiskt når ut i kroppen där den ska agera.

medicin-fett

Ny patenterad teknik

Forskare i Australien har nu patenterat en ny teknologi som låter läkemedelspiller passera förbi levern. Genom att täcka läkemedlet i syntetiska fetter uppfattas de som små fetter av kroppen och kan passera igenom tarmen direkt till lymfsystemet för att nå ut i blodet.

Dessutom spelar lymfsystemet också en viktig roll för immunsystemet och läkemedel som påverkar immunförsvaret kan fungera ännu bättre med denna metod.

Experiment i djur

Än så länge har teknologin testats på testosteron i försöksdjur, då var mängden testosteron som nådde blodet 90 gånger högre med denna teknologi än vanligt läkemedel.

Förhoppningsvis ska metoden kunna appliceras på ett brett spektrum av läkemedel i framtiden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 11 augusti 2016