Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 24 november 2016

Senaste läkemedelskandidaten för behandling av Alzheimer visar ingen märkbar skillnad jämfört med placebo.

I en fas-III studie visade det sig att läkemedelskandidaten solanezumab inte klarade sakta ned den kognitiva försämring som märks vid Alzheimer sjukdom.

Mer än 2100 patienter med mild demens orsakat av Alzheimer deltog i studien där läkemedlet jämfördes med placebo, ett ”sockerpiller”.

En fas-III studie är ett av de sista stegen i processen fram till godkännande av ett nytt läkemedel och stort hopp hade fästs vid solanezumab eftersom det klarat sig så långt i utvärderingsprocessen.

– Vi är besvikna för alla de miljoner människor som väntar på ett potentiellt läkemedel mot Alzheimer säger John Lechleiter, VD för läkemedelsföretaget Ely Lilly som står bakom solanezumab, i ett pressmeddelande.

Varför fungerade det inte?

Solanezumab var utformat för att attackera och städa undan de typiska plack som syns i hjärnor på patienter med Alzheimer och som kan ligga bakom symtom som försämrad minnesförmåga.

Men inte alla forskare är övertygade om kopplingen mellan plack och kognitiv förmåga och menar därför att det inte var konstigt att läkemedlet misslyckades.

Frågan är nu om läkemedel som är utformade för att bekämpa just plack kommer gå samma dystra väg till mötes som solanezumab. De senaste tio åren har 99% av alla nya läkemedel som testats mot Alzheimer misslyckats. Med det senaste misslyckandet ser framtiden något dyster ut.

Hur ser framtiden ut?

En möjlighet som återstår är att placken trots allt är bov i dramat men försök att behandla Alzheimer genom att städa upp dem är ett steg försent i sjukdomsprocessen. Just nu pågår en studie från läkemedelsföretaget Merck med en läkemedelskandidat som istället ska förhindra att placken överhuvudtaget bildas. Resultat från denna studie väntas i juni nästa år.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 24 november 2016