Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 november 2016

I en undersökning från Karolinska Institutet jämförde forskarna fysisk aktivitet, internetbaserad kognitiv beteendeterapi och traditionell behandling.

Den fysiska aktiviteten bestod av tre 60 minuters träningspass i veckan. Efter tre och tolv månader bedömdes deltagarnas grad av depression.

– Det här är en viktig studie och den största i sitt slag som studerat hur fysisk träning påverkar depression. Resultaten är lovande eftersom de visar att effekten av träning sitter i under lång tid och att patienterna kan välja hur intensivt de vill träna, säger Mats Hallgren, en av de ansvariga för studien till Hjärnfonden.

Gruppen som fick fysisk träning delades upp i ytterligare tre gruppen som fick träna med olika intensitet.

Resultaten visade att fysisk aktivitet var betydligt bättre mot depression är traditionell behandling och lika bra som internetbaserad kognitiv behandling.

Effekten av träningen höll i sig ett år och det var ingen stor skillnad mellan grupperna som tränade med olika intensitet. Även de som gjorde lättare träning som yoga mådde bättre.

Många som lider av depression idag vill inte ta läkemedel på grund av biverkningar som kan förekomma. Träning kan då vara ett bra alternativ. Självklart måste man ha i åtanke att en svårare depression kan kräva mer än bara träning.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 4 november 2016