Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 3 mars 2017

I studien från Örebro universitet ingick omkring 250 000 värnpliktiga män som gjorde lumpen mellan 1969 och 1976. Uppföljning pågick fram till 2009 då männen var i 50-årsåldern.

De mest förvånande resultaten från studien visade att de som var lättstressade i tonåren hade minskad risk för mag-tarminfektioner.

Däremot visade sig psykologisk stress vara en riskfaktor för magsår. Historiskt sett har stress ansetts som kanske den viktigaste riskfaktorn fram tills att bakterien Helicobacter pylori upptäcktes som verklig orsak till magsår.

Huvudforskare bakom studien förklarar sambandet med att fysiska reaktioner som utsöndring av magsyra tillsammans med beteenden som rökning eller stress kan öka mottagligheten för bakterien som orsakar magsår.

För att få klarhet i detta samband krävs vidare forskning men huvudforskaren bakom studien kommenterar resultatens möjliga följder.

– Om stresstolerans spelar roll för tarmhälsan kan strategier som minskar exponering för kronisk stress och som förbättrar förmågan att hantera stress på sikt kunna bidra till en förbättrad magtarmhälsa, säger Carren Anyango Melinder, i ett pressmeddelande.

Ytterligare fynd från studien

Studien visar även att låg fysisk kondition i tonåren ökar risken för Crohns sjukdom och ulcerös kolit som vuxen. Båda sjukdomarna klassas som inflammatoriska tarmsjukdomar.

Men studien är inte tillräcklig för att visa om sambandet i själva verket är omvänt. Att en icke-upptäckt Crohns sjukdom kan ha påverkat fysisk kondition hos unga män.

Resultaten visar även att män som fått Crohns sjukdom i vuxen ålder tenderar ha varit underviktiga i tonåren.

Även unga män som visar förhöjd sänka vid blodprov, en markör för inflammation som inte ännu brutit ut, har ökad risk för inflammatorisk sjukdom.

Allt detta menar forskare bakom studien tyder på att inflammatoriska tarmsjukdomar har ett långt och tyst sjukdomsförlopp. Sjukdomen kan finnas redan i tonåren och påverka till exempel fysisk kondition men inte helt utvecklas förrän i vuxen ålder.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 3 mars 2017