Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 21 december 2016
Slakteri, grisar.

– Djur ska inte behöva lida i onödan i samband med slakt. Om inte bedövningen görs på rätt sätt kan djuren utsättas för stort lidande och därför åtalsanmäler vi företaget, säger Henrik Björnfot avdelningschef för avdelning Södra Götaland i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har brutit om ett flertal regler och att flera grisar ska ha slaktats utan att ha varit tillräckligt bedövade. Om djuren inte bedövas på rätt sätt kan de utsättas för rädsla, stress och onödigt lidande.

Regler för hur djur ska bedövas innan slakt finns i djurskyddslagen, EU:s förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna tips om slakt och annan avlivning av djur.

Gingsten Slakteri har funnits sedan 2000. På deras hemsida beskriver de dem själva som ”det lilla slakteriet med de stora resurserna och de korta beslutsvägarna.”

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 21 december 2016