Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 12 oktober 2016
Råa ägg bland en massa hö och halm.

Redan 2004 konstaterade livsmedelskontrollen att ekologiska ägg innehöll mer dioxin än konventionella ägg. De gick då att minska halterna i äggen, bland annat genom att ändra på hönornas foder.

Men nu visar Livsmedelsverkets kontroll att halterna har ökat igen, men de är inte över gällande gränsvärden. Några prover är däremot i nivå med den så kallad åtgärdsgränsen, vilket innebär att något måste göras.

Orsakerna är många

Att ekologiska ägg innehåller höga halter dioxin kan ha och göra med ämnen i fodret, stallmiljön eller utemiljön.

Svenska ägg är innehåller turligt nog mindre dioxin än ägg från länder där marken är starkt förorenad av dioxin.

– Det är viktigt att branschen nu undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på och vidtar åtgärder säger Helena Storbjörk Windahl, chef för avdelningen för styrning och uppföljning på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Det pågår en utredning men hittills finns det inga indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits, säger Kjell Wejdemar, enheten för CITES, foder och djurprodukter på Jordbruksverket i pressmeddelandet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 12 oktober 2016