Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 september 2016
Barn som hurrar

Med start i Strömsund, Arvidsjaur och Umeå kommer Livsmedelsverket turnera runt till grund– och gymnasieskolor över hela Sverige ända fram till sommaren 2017.

Sammanlagt 250 slumpmässigt utvalda skolor har antagit utmaningen och deras feedback inte har varit någonting annat än positiv.

– Nu hoppas vi att även eleverna tycker det är kul och viktigt att bidra till forskning och att så många som möjligt vill delta i undersökningen. Resultatet kommer bli ett mycket viktigt underlag för hur vi ska jobba framåt för barn och ungas hälsa, säger Anna Karin Lindroos, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Det här kommer ingå i datainsamlingen:

  • Elever i årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet rapporterar vad de äter och svarar på enkätfrågor.
  • Blod– och urinprover från cirka 1000 samlas in. Detta för att se om det finns unga i Sverige som riskerar att få i sig för lite näringsämnen och för mycket miljögifter från mat.
  • Elever får bära en mätare för att registrera fysisk aktivitet.

– Vi har redan sett tecken på det finns utrymme för förbättringar, till exempel vad gäller andelen frukt och grönt i ungas kost och hur mycket de rör på sig, och att det också kan skilja sig mycket mellan ungdomar. Det är viktigt att identifiera riskgrupper för att kunna främja en bättre och mer jämlik hälsa bland unga i Sverige, säger Anna Karin Lindroos.

Resultaten från denna matvaneundersökning används för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar samt utveckla kostråd och ta fram underlag för lagstiftning.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 september 2016, senast uppdaterad 20 september 2016