Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 23 november 2016

Att ofta använda laptop i knät är kan öka risken för infertilitet.

En undersökning på 700 kanadensiska män tyder på låg kunskapsnivå om orsaker till manlig infertilitet.

I genomsnitt kände männen till omkring hälften av alla orsaker till infertilitet.

De riskfaktorer som de flesta kände till var cancer, rökning, användande av steroider och könssjukdomar. Men få kände till att även fetma och diabetes är riskfaktorer samt att vanor som att cykla ofta eller att använda en laptop i knät kan öka risken.

Kunskapsnivån var liknande över alla åldersgrupper oavsett inkomst och utbildningsnivå.

Våga fråga!

Trots att omkring 30% av deltagarna svarade att de var oroliga för infertilitet och 60% ville veta mer menar forskare bakom studien att män inte ställer lika många frågor om infertilitet, till exempel vid läkarbesök, och därför inte heller får information.

Med ökad kunskap om riskfaktorer hoppas forskare kunna utöka förebyggande åtgärder och ge tidig behandling vid behov.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 23 november 2016