Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 september 2016
Ett litet barn med mässlingsutslag i ansiktet.

16 000 liv lär ha räddats tack vare nationella vaccinationsprogram.

Tack vare stora insatser på 90-talet med nationella vaccinationsprogram har mässling eradikerats i både Nord- och Sydamerika. När fall har inträffat har dessutom insatser sett till att personer i området nära den insjuknade genast blir vaccinerade. Det senaste utbrottet som är känt inträffade i Venezuela år 2002.

Enligt Världshälsoorganisationen har 16 000 liv räddats mellan 2000 till 2020 i Amerika.

WHO har satt som mål att utrota mässling i världen innan 2020. Målet var tidigare satt till 2015 men har skjutits fram.

Mässling redan eliminerat i Sverige

I Europa har endast omkring hälften av alla 53 medlemsstater lyckats eliminera mässling. Sverige är ett av dessa länder. Trots det har fall rapporterats, 15 stycken förra året. Alla fall har dock spårats till smitta utomlands.

Det krävs tre år av avbruten smittspridning för att WHO ska verifiera ett land fritt från mässling.

Mässling är en virussjukdom som smittar via till exempel hosta eller nysning. Infektionen ger hög feber och det kan ta flera veckor att helt återhämta sig. Mässlingsvaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och vaccinet ges vid 18 månaders ålder.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 september 2016